All posts tagged Wave5

Wave5 – istraživanje o društvenim medijima

Svi mi koji se bavimo Internetom na tržištima u razvoju, kao što je to i ovo naše. Nailazimo na veliki problem nedostatka podataka o našim Internet korisnicima. Metodologije istraživanja koje sprovode domaće istraživačke kuće su zasterele ili u najmanju ruku upitne, tako da na kraju nemamo precizne infromacije ni koliko stvarno ima Internet korisnika. Ako pogledamo ka društvenim medijima, koji su izronili kao novi način komunikacije, tek na tom polju gledamo u jednu veliku crnu rupu.

Da ne bude zabune, ni na globalnom nivou nije mnogo bolja situacija, prosto društveni mediji su nešto oko čega se još uvek lome koplja, kako im treba prići na koji način ih treba tretirati i na kraju krajeva kako i meriti i kako sistematizovati te podatke.

Nešto što se izdvaja, je Wave istraživanje o društvenim medijima koje sprovodi UMWW na nivou sveta, na isti način već pet godina u nizu. To omogućava jako lepo praćenje trendova i promene ponašanja korisnika u korišćenju društvenih medija. I što je možda najvažnije daje nam sliku o tome šta korisnici očekuju od brendova i kompanija.

U prvi Wave je sproveden u tek petnaest zemalja, prošlogodišnji u trideset osam. Wave 5 u pedeset i četiri države, pri tome šta je možda i najvažnije u Srbiji. Kako je ovo prvo istraživanje koje se radi na ovim prostorima, nemamo mogućnosti da uočimo trendove i promene ponašanja. Ali sa druge strane omogućava nam da lako uporedimo ponašanje korisnika u Srbiji sa ostatkom sveta. Continue Reading →